fbpx

MEXICKÉ KUKUŘIČNÉ PRODUKTY

Všeobecné obchodní podmínky

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost Moctezuma Foods sro. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na společnost Moctezuma Foods sro. Moctezuma Foods sro. nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny podmínky, zásady, zásady a upozornění zde uvedené.

Navštěvováním našich stránek a / nebo od nás něco kupujete, zapojujete se do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazujeme a / nebo jsou k dispozici hypertextovým odkazem. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné i na uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem k nebo pomocí našich webových stránek. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na web nebo používat jakékoli služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že dosáhnete minimálního věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletý ve vašem státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali váš souhlas s tím, aby některý z vašich nezletilých rodinných příslušníků mohl používat tento web.

Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy. Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu komukoli odmítnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez údajů o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo dále využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, prostřednictvím kterého je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky. </ p >

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění. </ p>

Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vracení.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují na obchod. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na vašem počítačovém monitoru bude přesné.

Vyhrazujeme si právo omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci, ale nejsme povinni. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby vytvořená na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání. , nebo že jakékoli chyby ve Službě budou opraveny.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy, telefonního čísla a poštovní adresy, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

Pokud přepravní společnost zašle zboží prodejci, dodání zákazníkovi nebylo možné, hradí zákazník náklady na vadnou zásilku. To neplatí, pokud zákazník neodpovídá za okolnost, která vede k nemožnosti dodávky, nebo pokud je stanovena pro nabízenou službu, a pokud prodejce tuto službu předem nezveřejnil. To se navíc nevztahuje na náklady na zásilku, ale také na zákazníka. U nákladů na vrácení se použije v případě účinného uplatnění práva klienta na odstoupení od smlouvy podle storno podmínek prodávajícího.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ ZPĚTNÁ ZPRÁVA A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‚comments‘), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libellous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libellous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‚as is‘ and ‚as available‘ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Moctezuma Foods sro., our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

You agree to indemnify, defend and hold harmless Moctezuma Foods sro. and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Tiskařská 12, C1.22, Prague 10, PR, 10800, Czech Republic.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

ODDÍL 20 - DOPRAVA A PLATBA

SHIPPING AND PAYMENT

After receiving the order you have 2 business days to make the payment, and send via email to info@moctezumafoods.eu the proof of payment in order to process the order.

Our tortillas are freshly made so please allow 3 to 5 business days for the order to be processed and prepared for shipping after confirmation of payment.

Delivery time depends on your location but is usually between 4 and 8 business days after shipping is made. Hours of operation are Monday through Friday: 8am-4pm (CEST).

ODDÍL 21 - POLITIKY VRÁCENÍ A VRÁCENÍ NÁHRAD

Jakákoli situace s poškozeným produktem musí být prokázána fotografií každého kusu a čísla šarže a musí být vyřešena do 24 hodin po obdržení objednávky. DŮLEŽITÉ. Jakmile je objednávka doručena, zkontrolujte ji podrobně. Po 24 hodinách od obdržení objednávky neobdržíte žádnou stížnost. Abyste mohli uplatnit své právo na zrušení, musíte nás o svém rozhodnutí informovat jasným prohlášením. O svém rozhodnutí nás můžete informovat e-mailem: javier@moctezumafoods.eu

Vrátíme vám peníze nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění nákupu. Použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro objednávku. Částka provize, kterou nám účtuje náš Stripe platební brány, odpovídá 1,4% + 0,25 za transakci (u plateb evropskými kartami) 2,9% + 0,25 za transakci (u plateb mimoevropskými kartami) nebude vrácena.

ODDÍL 22 - ÚDAJE A COOKIES

Use of Google Analytics

We use the Google Analytics web analytics service provided by Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Data processing is to analyze this website and its visitors. For this purpose, Google will use the information obtained on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to website activity and internet usage to the website operator. The IP address provided by Google Analytics as part of Google Analytics will not be merged with other Google data.

Google Analytics uses cookies that allow you to analyze the use of the website. The information generated by the cookies about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. The IP anonymization is activated on this website. As a result, your IP address will be shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other contracting states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be sent to a Google server in the US and shortened there. Your data may be transmitted to the United States. There is an adequacy decision by the European Commission for data transfers to the US. Processing is based on Art. 6 (1) lit. You have the right, for reasons arising from your particular situation, to object at any time to the processing of personal data concerning you, based on Art. 6 (1) f DSGVO.

You can prevent the storage of cookies by selecting appropriate technical settings of your browser software; however, please note that if you do this, you may not be able to use all the features of this website to the fullest extent possible. You may further prevent the collection by Google of the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) as well as the processing of this data by Google by using the browser plug-in available under the following link. in download and install [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ]. To prevent Google Analytics tracking across devices, you can set an opt-out cookie. Opt-out cookies prevent future collection of your data when you visit this website. You must opt-out on all systems and devices used to make it work. If you click here, the opt-out cookie will be set: Disable Google Analytics.

For more information about Terms of Use and Privacy, please visit https://www.google.com/analytics/terms/en.html or https://www.google.com/intl/en/policies/.

Rights of the data subject If the legal prerequisites are met, you are entitled to the following rights under Art. 15 to 20 DSGVO: Right to information, to rectification, to deletion, to the limitation of processing, to data portability.

Also, according to Art. 21 (1) GDPR, you are entitled to a right of objection to the processing based on Art. 6 (1) of the GDPR and to processing for direct mail.

Contact us on office@moctezumafoods.eu. The contact details can be found in our imprint.

Right of appeal to the supervisory authority According to Art. 77 GDPR, you have the right to complain to the supervisory authority if you believe that the processing of your personal data is not legal.

Cookies are small text files containing short data that can be stored on the user’s device when visiting a website. We use cookies on our website, which are used for the following purposes:
remembering the logged in user;
making additions to the cart and ordering;
comfortable web functions;
anonymized evaluation of user movement on the web;
personalize ad delivery.

All personal data is processed in a lawful and transparent manner and only adequate, relevant and necessary data in relation to the purpose of processing are required.

Use of Facebook Pixel

1If you give us your consent on the website www.moctezuma.at, we will also process the personal data provided by you, including your purchase history, for the following purposes:

performing marketing analyzes and statistics, including profiling;

sending business communications regarding the goods and services of the administrator and the goods and services of its partners to your e-mail, taking into account your purchases, preferences, or otherwise tailored to select the goods and services that best suit your needs;

use of personal data that will be passed to us by the social network Facebook, if you log in through this social network, to the extent according to your settings, for the above purposes.

Granting this consent is voluntary and no legal regulation requires you to provide it. You can revoke your consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the processing of personal data before its revocation.

ODDÍL 23 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu info@moctezumafoods.eu

Tyto podmínky nabývají účinnosti 25. května 2018

Přihlašte se k odběru našich emailů!

Získejte všechny naše nejnovější produkty, exkluzivní nabídky a slevy.